Soppkurv

Soppkurven vi ga bort til Øysteins foreldre høsten 2009.